Posts tagged ‘demokrati’

verkar man fundera på om det nu inte gäller för arabvärlden.  Efter Tunisien följde Egypten och nå sprider sig upproret till Jemen och Algeriet. Visserligen lär det knappast bli någon fullständig demokrati i de länderna även om de som styr tvingas lämna ifrån sig makten. Dessutom är det inte ens säkert att det blir någon förändring alls att tala om.  Få verkar komma ihop på den tiden det begav sig dominoteorin.  Med andra ord om ett land föll så skulle de andra följa efter. Fast då på den tiden gällde det att kommunismen skulle ta över länderna. Vilket faktiskt inte skedde vid den tiden det begav sig. Så förhoppningarna om frihet som när nu kanske grusas snabbt.