igen att jaga ubåtar för försvaret, eller vad som nu finns kvar av det. Man kan undra om insatsen är ett sätt att visa den nya regeringen att försvaret behöver mer pengar. I det här fallet har tydligen en privatperson sett någonting som föranledde insatsen. Nästan så man undrar om det inte är Söderman på Skäret som tittat lite för djupt i flaskan.