Archive for the ‘Annat’ Category

Och resa sig upp och ned i takt med att arbetet ändras kan vara nödvändigt i vissa yrken framför allt de som arbetar med något hantverksarbete eller utomhus med anläggning. För de som sitter stilla med kontorsarbete är det en klar fördel om exempelvis bordet går att höja. För möbler som gäller för en konferens kanske det inte är riktigt lika aktuellt att ha höj och sänkbara enheter. Däremot om det rör sig om en kontorsmiljö behöver man titta lite på möblemanget där.